Formulario de inscrición como brigadista

En base a presente clausula VERDEGAIA solicita o teu consentimento para o tratamento dos teus datos personais atendendo ao disposto no art. 13 do Regulamento (UE) 2016/679, informándoche que o tratamento dos datos ten a súa base exclusivamente na XESTIÓN DE ACTIVIDADES ASOCIATIVAS. Os teus datos serán incorporados o sistema de tratamento "LISTAXES BRIGADAS DESEUCALIPTIZADORAS", co único fin da xestión deste proxecto (convocatorias de intervencións e avisos relacionados). Os datos conservaránse mentras fiques de alta como BRIGADISTA na listaxe. Poderás exercitar os dereitos de OPOSICIÓN, ACCESO, RECTIFICACIÓN, LIMITACIÓN do TRATAMENTO, SUPRESIÓN e PORTABILIDADE mediante escrito dirixido a brigadas@verdegaia.org ou ao enderezo postal Rúa Santa Clara, 21-1º, 15704 Santiago de Compostela.
© 2018: Brigadas deseucaliptizadoras