Que facer cos bosques tralos incendios?

vincet west

Publicamos aquí un interesante texto que recolle a posición e consellos de varias entidades especializadas na restauración de ecosistemas.  

Posición da Fundación Internacional para a Restauración de Ecosistemas (http://www.fundacionfire.org/), a Comisión Académica do Máster U. en Restauración de Ecosistemas (UAH, UCM, UPM e URJC; http://www3.uah.es/master_rest_eco/) e a Rede de Investigadores Remedinal (https://remedinal.wordpress.com/).

Os recentes incendios forestais que afectaron amplas zonas en Galicia, Asturias e Portugal foron unha noticia relevante nos medios de comunicación polo seu custo en vidas e elevada destrución de infraestruturas e capital natural. Coas últimas brasas apagadas e o ánimo máis sereno temos que preguntarnos como actuar despois.

Engadir comentario (0)

Ler máis...

A solución do exceso de cota no arquipélago de Cíes pasa pola aprobación do PRUX do Parque Nacional

Illas ciesO desvío de visitantes a Ons por excederse a cota en Cíes pode facer rebordar a cota de 1.500 persoas prevista no borrador do documento que leva 14 anos de demora pudendo ocasionar problemas ambientais e de seguridade

O exceso de cota de visitantes nas illas Cíes ten que ter unha solución que, entre outras medidas como as sancións de diferente índole ás empresas navieiras infractoras, pase pola aprobación do Plano Reitor de Uso e Xestión do Parque Nacional das Illas Atlánticas de Galicia, xa que este é o documento que rexe os usos que se poden levar a cabo no espazo protexido. Calquera outra solución que non contemple a aprobación deste documento será insuficiente.

Engadir comentario (0)

Ler máis...

A Asociación Fontaíña, o Colectivo Matogueira, o Grupo de Anelamento Anduriña e Verdegaia solicitan ó Concello de Vigo que a praia da Calzoa non se convirta en praia canina polos seus valores ornitolóxicos

800px-Egretta garzetta esNeste areal repousan e aliméntanse numerosas aves acuáticas, algunha delas catalogada no Anexo I da Directiva Aves

A Asociación Fontaíña, o Colectivo Matogueira, o Grupo de Anelamento Anduriña e Verdegaia veñen de solicitar ó Concello de Vigo que a praia da Calzoa non se convirta nunha das dúas praias caninas que proxecta esta administración debido a que neste areal adoitan alimentarse e repousar diferentes especies de aves acuáticas que quedarían sen un dos poucos puntos da costa viguesa onde existen concentracións deste tipo de fauna. Cómpre lembrar que neste areal aparecen aves catalogadas no Anexo I da Directiva 2009/147/CE do Parlamento Europeo e do Consello de 30 de novembro de 2009 relativa á conservación das aves silvestres como a garzota (Egretta garzetta) ou a gaivota cabecinegra (Larus melanocephalus); as especies engadidas neste anexo deben ser obxecto de medidas de conservación do seu hábitat.

Engadir comentario (0)

Ler máis...