A solución do exceso de cota no arquipélago de Cíes pasa pola aprobación do PRUX do Parque Nacional

Illas ciesO desvío de visitantes a Ons por excederse a cota en Cíes pode facer rebordar a cota de 1.500 persoas prevista no borrador do documento que leva 14 anos de demora pudendo ocasionar problemas ambientais e de seguridade

O exceso de cota de visitantes nas illas Cíes ten que ter unha solución que, entre outras medidas como as sancións de diferente índole ás empresas navieiras infractoras, pase pola aprobación do Plano Reitor de Uso e Xestión do Parque Nacional das Illas Atlánticas de Galicia, xa que este é o documento que rexe os usos que se poden levar a cabo no espazo protexido. Calquera outra solución que non contemple a aprobación deste documento será insuficiente.

Engadir comentario (0)

Ler máis...

A Asociación Fontaíña, o Colectivo Matogueira, o Grupo de Anelamento Anduriña e Verdegaia solicitan ó Concello de Vigo que a praia da Calzoa non se convirta en praia canina polos seus valores ornitolóxicos

800px-Egretta garzetta esNeste areal repousan e aliméntanse numerosas aves acuáticas, algunha delas catalogada no Anexo I da Directiva Aves

A Asociación Fontaíña, o Colectivo Matogueira, o Grupo de Anelamento Anduriña e Verdegaia veñen de solicitar ó Concello de Vigo que a praia da Calzoa non se convirta nunha das dúas praias caninas que proxecta esta administración debido a que neste areal adoitan alimentarse e repousar diferentes especies de aves acuáticas que quedarían sen un dos poucos puntos da costa viguesa onde existen concentracións deste tipo de fauna. Cómpre lembrar que neste areal aparecen aves catalogadas no Anexo I da Directiva 2009/147/CE do Parlamento Europeo e do Consello de 30 de novembro de 2009 relativa á conservación das aves silvestres como a garzota (Egretta garzetta) ou a gaivota cabecinegra (Larus melanocephalus); as especies engadidas neste anexo deben ser obxecto de medidas de conservación do seu hábitat.

Engadir comentario (0)

Ler máis...

Despois de anos de deixadez por parte da Administración, o Movemento Ecoloxista celebra que, por fin, se faga cumprir o cupo de visitantes diarios ás illas Cíes

Molle das Illas Cíes por Inmobiliaria Lares en FlickrA demora de 14 anos en aprobar un PRUX por parte da administración e a manifesta irresponsabilidade de certas empresas navieiras, comprometen a conservación deste espazo natural e poñen en perigo a seguridade dos visitantes

A polémica das últimas semanas polo turismo desordenado nas Cíes pon de manifesto o que dende o ecoloxismo levamos anos denunciando: que a normativa de cupos de visitantes para as illas Cíes é incumprida de maneira sistemática por certas navieiras, sen que ata o momento se tomase ningunha medida seria de cara a atallar este problema por parte das autoridades competentes. Unicamente se impuxeron algunhas sancións que, pola súa escasa contía, compensan ás navieiras, comparadas cos enormes ingresos que se derivan de sobrepasar o tope diario de visitantes.

Engadir comentario (0)

Ler máis...