60 veces ENCE fóra da ría

Cartel-ENCEO Goberno español en funcións, do Partido Popular, vén de aprobar este luns 25 de xaneiro a prórroga  da concesión dos terreos de Lourizán e da licencia para continuar coa súa actividade até o 2073 á pasteira ENCE. Deste modo, esta empresa creada da man do franquismo, pasaría a exercer o seu dominio sobre a ría de Pontevedra cando menos por 115 anos, dende a súa instalación no 1958.

De Verdegaia só podemos cualificar como un atentado aos intereses xerais e ao noso medio ambiente esta decisión, que ademais de carente da mínima ética é de dubidosa legalidade, pois está tomada por un gabinete en funcións que debe restrinxir a súa acción a asuntos urxentes ou de mero trámite e cando non está aínda resolta a cuestión da caducidade da antiga concesión. A nosa asociación sumarase a todas as iniciativas que tomen as entidades ecoloxistas, sociais ou políticas para frear esta barbaridade. Para tal fin buscaremos posturas comúns coa FEG e en xeral con todos os colectivos opostos á continuidade de ENCE na ría.

Engadir comentario (0)

Ler máis...

Atentado Ecolóxico na Serra da Groba

repoboación que fixeron con piñeiro e freixo nunhas zonas húmidas de hábitats prioritariosO nacemento do río de Mougás é unha das zonas de maior valor ecolóxico da serra da Groba. A Proposta de ampliación da Rede Natura 2000 publicada no ano 2012 pola Xunta de Galicia (a pesar de ser insuficiente) incluía este humidal. Mais en pleno proceso de tramitación (e concluído o período de exposición pública) a Xunta anunciou por sorpresa que a extensión da Rede de protección europea en Galiza deixaba de ser prioritaria para a Administración galega.

Sobre os solos turbosos deste espazo natural desenvólvense dúas comunidades vexetais que están consideradas como "prioritarias" pola lexislación comunitaria: os cervunais (código 6230) e as carrasqueiras húmidas atlánticas (código 4020). Ademais de formacións de turbeira e outros hábitats incluídos na Directiva 42/93/CE.

Engadir comentario (0)

Ler máis...

Verdegaia prensenta alegacións ao Anteproxecto de Lei de Acuicultura de Galicia

Piscifactoria-do-Cabo-Vilan1

Verdegaia presentou no pasado día 14 de decembro as súas alegacións ao Anteproxecto de Lei de Acuicultura de Galicia. 

Brevemente, a nosa oposición a este documento, como en xeral á política do Goberno galego nesta materia, débese a que supedita os criterios ambientais a razóns de tipo económico, supostamente amparadas no interese xeral. Como noutros casos similares, por exemplo as concesións de proxectos mineiros, o argumento do interese xeral fórzase para xustificar que empresas multinacionais, propias ou alleas, dispoñan dos recursos naturais e do territorio, baixo formas de explotación que minimizan a creación de postos de traballo, o que obriga a inflar de xeito falso as cifras para vender politicamente este expolio. 

Destrución do litoral, contaminación de augas, eliminación de sectores tradicionais como o marisqueo, perda de calidade nos alimentos e de soberanía alimentaria, son algunhas das consecuencias deste modelo ao que están tan ligados os gobernantes (baste recordar o acontecido no caso do proxecto de Touriñán).

Podes seguir a ler se queres botar un ollo ao texto íntegro das alegacións.

Engadir comentario (0)

Ler máis...