Coordenadora Comarcal A Coruña

O Núcleo Comarcal de A Coruña constituiuse o 31 de maio de 2008 e forman actualmente a súa Comisión Coordenadora Comarcal:
  • Jacobo Leira (coordenador)
  • Isabel Mouriño (secretaria)
  • Francisco García (tesoureiro)

-

-

Engadir comentario (0)