Débeda Ecolóxica: Un exemplo (compilación de informes de Ecologistas en Acción)

A débeda ecolóxica, no plano internacional, surxe de dous conflitos ecolóxicos distributivos: o intercambio ecoloxicamente desigual e o uso desproporcionado do espazo ambiental por parte dos países ricos.

Engadir comentario (0)

Ler máis...

Balanzo do primeiro ano de Goberno bipartito

A xeito de balanzo-resumo do primeiro ano de Goberno bipartito, Verdegaia salienta tres accións positivas, tres accións negativas, tres tarefas pendentes e tres anuncios esperanzadores que se deberían concretar a curto prazo.

Engadir comentario (0)

Ler máis...

Primeiro ano de Goberno bipartito: malia algúns avanzos ambientais, a sustentabilidade é a excepción

Transcorrido un ano desde a toma de posesión do actual goberno galego,  Verdegaia entende que, se ben se deron avanzg5p2f1.jpgos a respecto dos gobernos anteriores, a actual Xunta non ten integrada a sustentabilidade na súa acción e desenvolve unha política errática e contraditoria en asuntos ambientais. A presión social e a normativa ambiental europea son os principais motores das melloras ambientais.

Engadir comentario (0)

Ler máis...