Verdegaia propón que Vigo abandone SOGAMA

Verdegaia ven de propoñerlle ao concello de Vigo que asuma con firmeza a súa oposición a SOGAMA e opte por un sistema alternativo de xestión de residuos no que prevaleza a reciclaxe e a compostaxe.Sogama Areosa 2

A subida no canon que os concellos pagan a SOGAMA pon de manifesto a insustentabilidade, tamén financeira, dun proxecto que dende o inicio demostrou ser incapaz de solucionar o problema para o que foi creado: a xestión dos residuos sólidos urbanos. Os números oficiais de SOGAMA demostran sobradamente o fracaso do seu modelo de xestión: só en 2012 incinerou 554.317 toneladas de residuos e botou 256.057 toneladas no vertedoiro de Areosa. A pesar de que a meirande parte deses residuos podían ter sido recuperados, a opción escollida foi incineralos, é dicir, empregar a atmosfera como vertedoiro de partículas contaminantes que o ciclo da auga se encargará de devolver á terra.

Engadir comentario (0)

Ler máis...

Verdegaia oponse ó acordo de pesca entre a UE e Marrocos

Verdegaia súmase ás voces que piden parar o acordo de pesca entre a UE e  Marrocos.

Sáhara Libre! por Insurgencia Gráfica en FlickrA comezos deste mes, os embaixadores dos 28 estados membros da UE déronlle o visto e prace a un novo acordo de pesca con Marrocos, a pesar de que no ano 2011 o Parlamento Europeo anulara a prórroga do anterior acordo pesqueiro aducindo que o pacto pesqueiro incluía as augas do Sáhara Occidental sen que a poboación saharaui obtivera beneficios por iso, o que puña en entredito a súa legalidade.  Pouco tempo máis tarde o Estado español e francés presionaron na eurocámara para a sinatura dun novo acordo, co voto en contra de Suecia e Dinamarca.

O acordo é sancionado en primeira instancia polo Consello de ministros e despois pasa pola Comisión de pesca e o plenario do Parlamento europeo onde chegará o 9 de decembro, que podería volver anulalo como xa fixo en 2011. Parece difícil que isto aconteza xa que o Estado español está facendo moita presión para que se aprobe.

Engadir comentario (0)

Ler máis...

IMPIDAMOS A CONSOLIDACIÓN DE ENCE-ELNOSA EN LOURIZÁN!

IMPIDAMOS A CONSOLIDACIÓN DE ENCE-ELNOSA EN LOURIZÁN!
SÁBADO 23 DE NOVEMBRO ÁS 19,30 HORAS MANIFESTACIÓN


Non demorou moito o PP en deixar clara a súa posición a respecto do complexo industrial de Lourizán. O Conselleiro de Medio Ambiente ven de asinar un acordo cos directivos de ELNOSA que permite a súa permanencia na Ría até 2017 e deixa sen efecto a data de caducidade fixada na AAI para 7 de xaneiro de 2014. A fábrica de cloro poderá seguir vertendo mercurio sobre os CARTAZ ENCE 1 2bancos marisqueiros da Ría mais tres anos! Pero, ademais, todo fai pensar que esta prorroga á fábrica de cloro non é mais do que o primeiro paso para decretar a súa consolidación definitiva en Lourizán; de non impedilo o PP aplicará no seu dia a nova Lei de Costas e concederá a ELNOSA e a ENCE unha prorroga de até 75 anos que impediría definitivamente o saneamento e recuperación da nosa Ría para a explotación da pesca de baixura e o marisqueo. Daquela, o dano à calidade de vida e à economía da comarca, e a perda dos postos de traballo da Ría será irreversíbel. Desde a PLATAFORMA 2018, que nace na Ría de Pontevedra co obxectivo de impedir que ENCE e ELNOSA podan seguir en Lourizán para alá do 2018 e que neste momento inclúe un total de 32 colectivos sociais, achamos absolutamente necesario impedir decisións da administración que –como a que hoxe nos ocupa- ignoran os dereitos da maioría social e impiden o desenvolvemento racional da economía e a creación de emprego. Neste sentido, chamamos ao conxunto da cidadanía a manifestar a súa oposición a calquera medida que levar á consolidación de ENCE-ELNOSA na Ría asistindo á primeira acción de resposta da Plataforma fronte á imposición caciquil da Xunta da Galiza.

Engadir comentario (0)

Ler máis...