Verdegaia presentou alegacións ao Programa de Desenvolvemento Rural 2014-2020

 

De Verdegaia vimos de presentar á Consellaría do Medio Rural e do Mar as nosas alegacións e suxestións ao Programa de Desenvolvemento Rural para o período 2014-2020. Este documento é unha continuación do que xa estivo en vigor até 2013. Ambos son textos marco que adaptan as políticas da UE e os seus fondos de axuda, como os FEDER, e deseñan as liñas básicas de actuación da Xunta no eido rural.paisaxe rural

Os puntos nos que estamos en desacordo co novo PDR (Programa de Desenvolvemento Rural) son varios, pero a discrepancia é máis cualitativa que cuantitativa. No fondo o que atopamos neste documento é unha visión sobre o territorio e comunidades rurais que consideramos parte do problema e non da solución. Imos sinalar algúns aspectos concretos que achegamos nas alegacións para rematar cunha breve reflexión final.

Engadir comentario (0)

Ler máis...

Endesa prolonga a vulneración da lexislación en materia hidrolóxica

O proxecto de “Modernización dos desaugadoiros de fondo da presa” presentado por Endesa Generación S.A.  prolonga a vulneración da lexislación en materia hidrolóxica. Amosa tamén unha deficiente caracterización e cubicación dos sedimentos depositados no muro do encoro, logo de décadas de explotación da mina de As Pontes. ADEGA, FEG, Ríos con Vida-AEMS e Verdegaia instan á Administración a condicionar a aprobación da declaración de impacto ambiental a que se garanta o cumprimento do caudal ecolóxico preciso para o normal desenvolvemento da vida no río Eume, así como á completa caracterización cualitativa e cuantitativa dos sedimentos susceptíbeis de seren mobilizados para evitar o risco elevado de contaminacións no río Eume.encoro eume

 

Os pasados días someteuse ao trámite de información ambiental o proxecto de “Modernización dos desaugadoiros de fondo da presa do Eume, situada nos concellos de Monfero, As Pontes e A Capela”. Aínda que este proxecto supón o recoñecemento tácito por parte de Endesa Generación S.A. do incumprimento reiterado da lexislación de augas e de pesca fluvial e, consecuentemente das condicións da concesión do aproveitamento hidroeléctrico, no proxecto afírmase que “o establecemento, revisión e control dos caudais ecolóxicos quedan fóra do ámbito do presente Estudo de Impacto Ambiental”, prolongando a vulneración da lexislación ambiental.         

Engadir comentario (0)

Ler máis...

CANARIAS, UNHA SOA VOZ: NON ÁS PROSPECCIÓNS PETROLÍFERAS!

Desde Verdegaia sumámonos ao rexeitamento das prospeccións petrolíferas en Canarias que Repsol planea realizar fronte as costas de Fuerteventura e Lanzarote e, denunciamos  a declaración positiva de Impacto Ambiental do Ministerio de Medio Canarias Ambiente que non ten cumplido as minimas garantías democráticas nen tido en conta a voz dos canarios nen os riscos para o medio natural.

Por todo iso queremos amosar desde Galiza a nosa solidariedade co povo canario que se manifestou o día 7 reivindicando a retirada do decreto e esixindo que se escoite á vontade da cidadanía.

Para consultar o :”MANIFESTO DA CIDADANÍA CANARIA 7 DE JUÑIO 2014”
http://www.ecologistasenaccion.org/article28127.html

Engadir comentario (0)