Un programa pola Terra

Un programa pola terraADEGA, Amigos da Terra, APDR (Asociación pola Defensa da Ría de Pontevedra), CEMMA, Federación Ecoloxista Galega (FEG) e Verdegaia envían as súas “propostas para o desenvolvemento de actuacións políticas sustentables a nivel local” ás formacións candidatas ás eleccións municipais do vindeiro 20 de maio “Un Programa pola Terra” recolle unha serie de propostas para que as diferentes organizacións políticas as integren na súa acción de goberno ou de oposición nos diferentes concellos de Galicia.

O vindeiro 20 de maio celebraranse eleccións municipais en Galicia. Coa presentación deste documento as organizacións ecoloxistas máis representativas do ámbito galego, queremos salientar a importancia crucial dos concellos á hora de realizar actuacións tendentes a acadar un modelo ecoloxicamente sustentable no noso país. Debido á enorme magnitude da crise ambiental global, causada por un modelo social inxusto que explota de xeito ilimitado o noso planeta finito (os seus recursos materiais e as súas formas de vida), perceptible, entre outros moitos factores, no cambio climático da Terra e na perda a pasos de xigante de biodiversidade, consideramos preciso e urxente un cambio profundo nas políticas desenvolvidas polas Administracións Municipais: ben por posuír un alto grao de implicación na xestión medioambiental a nivel local, ben pola súa estreita relación e proximidade coa cidadanía.

Engadir comentario (0)

Ler máis...

A Comisión de Peticións do Parlamento Europeo admite a trámite a denuncia contra a política de residuos da Xunta-SOGAMA

Logo da Plataforma Galega contra a Incineración e pola Reciclaxe

Unha vitoria da cidadanía contra a incineración

A Presidenta da Comisión de Peticións do PE, Cecilia Wikström, vén de comunicar aos grupos da Plataforma Galega contra a Incineración, a admisión a trámite da denuncia contra a Xunta-SOGAMA por incumprir a lexislación comunitaria de residuos.

Logo de que en maio de 2013 o PP rexeitara a admisión a trámite da ILP pola reciclaxe e contra a incineración, a práctica totalidade do ecoloxismo galego acudimos a Europa para denunciar a política de residuos da Xunta-SOGAMA. Tras elevarmos a denuncia na Comisión de Peticións do Parlamento Europeo, e logo de case dous anos, a súa presidenta vén de nos comunicar a admisión a trámite da petición solicitando ademáis á Comisión Eurpoea que abra unha investigación pola situación do tratamento de residuos en Galiza.

Para o ecoloxismo e a cidadanía en xeral trátase dun importante chanzo na loita por termos unha saúde e un ambiente máis limpos: A incineración e o vertido de SOGAMA, coa beizón da Xunta e o seu Plano de Residuos, alén de incumprir até 3 Directivas europeas (de Vertido, de Envases e Marco de residuos), coloca a Galiza á cola da reciclaxe en Europa e supón unha enorme lousa económica para moitos concellos.

Engadir comentario (0)

Ler máis...

Verdegaia presentou alegacións ao Programa de Desenvolvemento Rural 2014-2020

 

De Verdegaia vimos de presentar á Consellaría do Medio Rural e do Mar as nosas alegacións e suxestións ao Programa de Desenvolvemento Rural para o período 2014-2020. Este documento é unha continuación do que xa estivo en vigor até 2013. Ambos son textos marco que adaptan as políticas da UE e os seus fondos de axuda, como os FEDER, e deseñan as liñas básicas de actuación da Xunta no eido rural.paisaxe rural

Os puntos nos que estamos en desacordo co novo PDR (Programa de Desenvolvemento Rural) son varios, pero a discrepancia é máis cualitativa que cuantitativa. No fondo o que atopamos neste documento é unha visión sobre o territorio e comunidades rurais que consideramos parte do problema e non da solución. Imos sinalar algúns aspectos concretos que achegamos nas alegacións para rematar cunha breve reflexión final.

Engadir comentario (0)

Ler máis...