Verdegaia e outros colectivos ambientais presentan alegacións ao Plan Básico Autonómico (PBA)

569px-Galicia municipalitiesO Plan Básico Autonómico é un instrumento que debidamente configurado podería ter unha influencia fundamental na futura evolución de Galiza. Con este Plan poderían trazarse as liñas básicas de actuación para a adecuada utilización do solo, da enerxía e dos materias, de tal xeito que se minimicen os efectos do cambio climático, se preserven en bo estado ambiental e se proceda a unha adecuada xestión dos residuos. Asemade, este Plan podería ser o alicerce para a custodia, coidado e conservación da paisaxe, do patrimonio natural e cultural e da calidade do aire e da auga. Finalmente, podería servir para reducir as necesidades de mobilidade das galegas e galegos, e para a mellora do transporte.

Porén, podería tamén supor un novo paso cara á desregulación e consecuente abandono do medio natural e patrimonio cultural; e moito tememos que a Xunta de Galicia podería estar dando pasos cara a esa desprotección dos recursos naturais e patrimoniais, do aire, das augas e, en definitiva, do ambiente. Cando menos, estes son os pasos que o goberno do PP vén dando mediante a promulgación normativa ao longo dos últimos anos que culmina co proxecto de lei de fomento de iniciativas industriais e empresariais que poderiamos chamar LIA (Lei de Indefensión Ambiental).

Engadir comentario (0)

Ler máis...

Carta aberta de pola Vía Verde Pontevedra Vigo

logos.svgCarta aberta a cidadáns institucións e partidos políticos.

O vindeiro Domingo 17 de Setembro e con motivo da Semana Europea da Mobilidade, as  asociacións de usuarios de bicicleta A Golpe de Pedal de Vigo e Pedaladas de Pontevedra e mais a asociación Salinas de Ulló de Vilaboa, e co apoio das asociacións de ciclousuarios de Arousa en Bici de Vilagarcía, Composcleta e Asciga de Santiago de Compostela e Crunia de A Coruña, convocamos por segundo ano consecutivo a “Marcha – manifestación pola mobilidade sostible – Vía Verde Pontevedra – Vigo”.

Demandamos con esta marcha a creación dunha Vía Verde ou vía para bicicletas e peóns entre a cidade de Pontevedra e a cidade de Vigo, co aproveitamento das vías do tren sen  uso existentes entre ambas cidades e que a día de hoxe se atopan totalmente abandonadas comezando a xerar incluso un problema de saúde pública e risco de incendio en zonas poboadas.

Engadir comentario (0)

Ler máis...

Crónica dum desastre anunciado. Ponta Langostira

LangosteiraDepois de anos negando a eividência por fim, o Tribunas de Contas Europeo e, em Maio deste ano o Tribunal de Contas espanhol reconhecem o esbanjamento, o sobre-custo e a negligência de construir dous portos exteriores a apenas 20 km de distáncia. Verdegaia levava anos a denunciar que as quantidades económicas de que falavam a administraciom e os média eram falsas, denunciámos já há três anos que os custos seriam por volta dos 1000 milhons, e houvo que esperar todo esse tempo para que a adminisdraçom e Europa chegassem à conclussom à que já tinhamos chegado nós. E supom-se que eles som os peritos. A dia de hoje, quando as autoridades europeias e espanholas reconhecem que o total andará por volta dos 1000 milhons, de Verdegaia afirmamos, com as últimas obras acometidas, que a essa quantidade ainda lhe deveremos sumar os juros polos empréstimos recebidos. O 17 de Junho deste ano aparecia a notícia de que tinham um crédito de 315 milhons de euros de dívida, cuja facturaçom anual se situa em 25 milhons, e que andavam a procurar mais financiamento e colaboradores que possibilitassem o investimento para os viais ferroviários.

Engadir comentario (0)

Ler máis...