Verdegaia - Vigo

Un circo instalado en Mos mantén leóns a 2ºC

Circus Kaos CartelVerdegaia esixe das administracións locais que non promovan nin apoien actividades que supoñan un maltrato cara os animais

Esta semana atopamos máis un exemplo de maltrato animal, desta feita nas instalacións do Cirkus Kaos instalado no concello de Mos. A pesar de contar con un repertorio variado de malabaristas e pallasos, é un dos circos que se resiste a abandonar a utilización de animais. Animais forzados a vivir en condicións aberrantes para á súa natureza e adestrados para desenvolver actividades antinaturais para lecer dos humanos. O caso dos leóns é paradigmático, en lugar de estar na sabana africana terán que soportar en gaiolas minúsculas as xélidas noites desta semana.

As administracións locais, detentoras da potestade para conceder aos circos a autorización de instalación, deben recapacitar sobre as eventuais vantaxes da realización deste tipo de exhibicións no territorio que administran. Os cativos, que son xeralmente o público maioritario, reciben unha versión terxiversada e falsa dos animais, resultando de todo anti pedagóxico. Moi distante dunha educación ambiental que ensine a observar, comprender, respectar e amar as demais formas de vida.

Engadir comentario (0)

Ler máis...

Irregular recheo dunha barreira no Cerquido

Cerquido Andorina"A Asociación Española de Herpetogía (AHE), a Sociedade Galega de Historia Natural (SGHN) e Verdegaia presentaron un escrito común polo recheo dunha barreira no Cerquido (a carón do Lugar de Importancia Comunitaria -L.I.C.- Gándaras de Budiño). Nesta barreira observáronse tres individuos de sapoconcho europeo (Emys orbicularis), especie que conta cun Plano de Recuperación da Xunta de Galicia e está catalogada como “en perigo de extinción” no Catálogo Galego de Especies Ameazadas (en adiante C.G.E.A.). Outras especies interesantes eran o espiñento (Gasterosteus aculeatus), especie catalogada como “vulnerable” no C.G.E.A. e diversos anfibios como limpafontes verde (Triturus marmoratus), limpafontes común (Lissotriton boscai), sapiño pinto (Discoglossus galganoi), ra patilonga (Rana iberica) catalogada como “vulnerable” no C.G.E.A., estroza (Hyla arborea), ra verde (Pelophylax perezi), sapo curriqueiro (Bufo calamita) e sendo inclusive unha zona potencial de cría do sapiño de esporóns (Pelobates cultripes), en perigo de extinción no L.I.C. e catalogada como “vulnerable” no C.G.E.A.

Engadir comentario (0)

Ler máis...

Verdegaia e Amigos da Terra presentan unha queixa ante o Valedor do Cidadán de Vigo

as arbores humanizan1As asociacións ecoloxistas Amigos da Terra e Verdegaia veñen de presentar unha queixa ante o Valedor do Cidadán de Vigo contra a falta de transparencia e o incumprimento legal no que incorreu o Concello de Vigo na intervención realizada nos últimos meses no arborado da Avenida Castelao.

A pesar de que a Lei 27/2006 pola que se regulan os dereitos de acceso á información, de participación pública e de acceso á xustiza en materia de medio ambiente, recolle que as administracións deben, nun prazo máximo de 2 meses, poñer a disposición dos interesados aquela información en materia ambiental que lles sexa solicitada, o concello segue ignorando as reiteradas solicitudes da documentación que supostamente xustifica o masivo corte de árbores na Avenida Castelao.

Engadir comentario (0)

Ler máis...